Een theorie van rechtvaardigheid

Boek
Auteur: Rawls, John (1921-2002)
Inhoud: Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Mens en MaatschappijNederlands2006