De druiven der gramschap

bvm_b__.gif
Auteur: Steinbeck, John (1902-1968)
Inhoud: Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1940. - Vert. van: The grapes of wrath. - New York : Viking Press, 1939. - Sociale roman over ...
Sociale romanNederlands2003