Horen, zien en zwijgen : vreugdetranen over de treurbuis

bvm_b__.gif
Auteur: Komrij, Gerrit (1944-2012)
Inhoud: Eerder verschenen in het "NRC-Handelsblad" in 1976 Gebundelde televisie- recensies met een sterk satirische inslag.
Nederlands1979